Information

Terapien foregår ved, at vi mødes på et aftalt sted i naturen. Jeg har mødested ved Øster Strand i Fredericia eller ude på Trelde Næs ved naturcenteret.

Indledningsvis tager vi en samtale omkring, hvad der rører sig i dit liv på nuværende tidspunkt og får fundet ind til det, terapien skal være centreret omkring. Andre gange, hvis fokus ikke er klart, lader vi problemstillingen stå åben og igennem terapien finder vi frem til kerneproblematikken.

Derefter bevæger vi os ud i naturen og bruger naturen aktivt i at få indsigt, bearbejde og påvirke en given problematik. Du vil blive guidet via mindfulness teknikker til at komme ned i kroppen og være nærværende og sanseligt tilstede i naturrummet. Vi vil inddrage naturelementer, dine spontane oplevelser og tolkninger heraf.

Der vil både være plads til refleksive samtale om, hvad der rør sig i dig, men også rum til ro og fordybelse, hvor du får lov til at være i stilhed med dig selv.

En terapisession varer omkring 1.5 time. Vi slutter, når du er klar.
Denne terapiform lægger vægt på en roligere og mindre tidsfokuseret ramme.

Medbring praktisk tøj og sko efter vind og vejr, et siddeunderlag, samt papir/notesbog og skriveredskab.

https://rikkerodam.dk/sitemap_index.xml