Præsentation

 
 

Jeg hedder Rikke Rodam og er uddannet psykolog (cand.psych. fra Aarhus Universitet). Jeg bor i Fredericia med min mand og vores to børn på 9 og 12 år.

Ud over min universitetsuddannelse med afgangsår i 2012, har jeg i 2014 taget en 1-årige kognitiv videreuddannelse hos Kognitiv Center Fyn, samt en naturterapeutisk uddannelse hos Human Education Group i 2017. Ligeledes har jeg taget en certificeret metakognitiv stresscoach uddannelse fra Neokognitiv Institut i 2019.

Jeg har bl.a. arbejdet med voldsramte kvinder på Kolding Krisecenter og har i de sidste 8 år arbejdet som underviser i psykologi og været psykolog for primært unge mennesker.

I mit arbejde med unge er jeg kommet tæt på mange mennesker med forskellige diagnoser og har via. kognitiv og narrativ terapi arbejdet med at afhjælpe eller bearbejde omsorgssvigt, stress, angst, depression, selvskadende adfærd, misbrugsproblematikker, selvmordstanker og incest.

Jeg har altid været dybt inspireret af naturen og følt en stor samhørighed med naturen. Jeg ved, der ligger en stor helingskraft gemt i naturen og kombinationen mellem natur og terapi er yderst kraftfuldt.

Derfor har det også været meget naturligt for mig at uddanne mig til naturterapeut og bruge de terapeutiske elementer, der findes i dette “rum” sammen med min øvrige terapeutiske viden.

https://rikkerodam.dk/sitemap_index.xml